ضدلک و روشن‌کنندهترکیبات:

• گلوتاتیون
• ویتامین C
• عصاره کودزو
• فولـیک اسـیـد
• اسید اسکوربیک
• پیوراریا سمبیوزوم
• پتــاسـیـم سـوربـات
• هالیدریز سیلیکوساز


موارد استفاده:

• صورت، گردن، پیشانی، دست
• ضد لک، روشـن‌کننده پوست
• رفع تیرگی در افزایش رنگدانه
• رفع تیرگی زیر چشم
• افزایش تون پوست
• مـلاسـما، درمـاتیـت

میکرونیدلینگ:

• میکرونیدلینگ با عمق 0.25 تا 0.5 میلی‌متر
• همزمان دارو روی محل ریخته شود
• ماهی یکبار و جلسه بعدی بعد از بهبود زخم

تزریق:

• • تزریق در هر جلسه 0.5 تا 1 سی‌سی
• تزریق در هر نقطه 0.05 سی‌سی
• تزریق در عمق 0.5 تا 1 میلی‌متر
• ترکیب %20 از حجم کوکتل با لیدوکائین

• گام اول سه جلسه هر هفته
• گام دوم دو جلسه دو هفته در میان
• گام سوم ماهی یکبار