ضدریزش و رویش مجددترکیبات:

• بیـوتین، بپـانـتـین، فـولیک اسـید
• گلـوکنات آهــن، سنـتـلا، پـانـتـنول
• روی، کروم، مس، منگنز، سلنیـوم
• پیریدوکسین، تیامین، یوبی‌کینون
• کمــپلـکس ویـتامین‌هـای گـروهB
• بیــش از 40 نوع آنـتـی‌اکـسیـدان


موارد استفاده:

• کنترل ریزش و تقویت مو
• رویش مجدد مو، ابرو و ریش
• افزایش ضخامت موهای کرکی
• کنترل چربی پوست سر و شوره
• تقـویت فـولیکول موها بعد از کاشت
• بهـبــود جـریان خون فولیکول‌های مو
• درمان مکمل آلوپسی و ریزش ناشی از سوء تغذیه
• درمان ریـزش مـو نـاشی از هیپو‌تروئیدی و آنمی

تزریق:

• تزریق در هر جلسه 2.5 تا 3 سی‌سی
• تزریق در هر نقطه 0.05 سی‌سی
• تزریق در عـمـق 2 تا 3 میـلی‌متر
• ترکیب %20 از حجم کوکتل با لیدوکائین

• گام اول سه جلسه هر هفته
• گام دوم دو جلسه دو هفته در میان
• گام سوم ماهی یکبار
• نتیجه درمان بعد از جلسه دوم